kazinobg.com Покер Покер зали Покер бонуси Казино Казино бонуси Бинго

Покер, казино и бинго

Покер|Покер зали|Покер бонуси|Казино|Казино бонуси|Бинго|

  • Приятели

Покер правила

покер texas holdem Тексас холдем покер/Texas Hold`em poker/ покера е най разпространения в онлайн покер залите. Играе се с тесте от 52 карти.  Играта започва с определяне на дилър (във повечето онлайн покер зали това става автоматично) който е отбелязан със буквата D ( Dealer ) до името на играча. След края на всяка ръка Дилърът се мести с един играч по посоката на часовниковата стрелка. Преди да започне раздаването на картите двамата играчи вляво от Дилъра са длъжни да заложат Blinds или Блиндове /или това е минималната сума необходима да започне играта/. Първият играч който залага Блинд залага 50% блинд или така наречения малък блинд а следващият играч залага 100% блинд или голям блинд. Размера на  Блиндовете се определя от минималния залог на масата като за всяка онлайн покер маса има определен минимален залог или (stakes): при stakes 0,25/0,50 означава малък блинд 0,25 лева / евро (в зависимост от валутата която е определена за масата) и съответно голям блинд – 0,50 лева/евро. При онлайн покера във всички онлайн зали има възможност за поставяне на отметка или включване на бутон за автоматично поставяне на блиндовете много необходима и от голяма полза е като не искате да пропускате ръка. При отказ да заложите блинд когато е ваш ред или напускате масата което става автоматично след определен брой раздавания (за различните онлайн зали е различен) или ако решите да продължите да играете на същата маса при включването ви в играта отново сте длъжни да платите голям блинд независимо че не е ваш ред. Със плащането на голям блинд започва и играта ви на която и да е маса независимо че не е ваш ред да залагате блинд.

Раздаване

След поставянето на блиндовете дилърът започва раздаването на картите като раздава по една карта по посока на часовниковата стрелка започвайки от играча заложил малък блинд. Раздаването продължава докато всички играчи не получат по две карти. Тези две карти има право да вижда само играчът на който са раздадени. Всеки играч се стреми да направи комбинация от тези две карти и останалите пет които ще бъдат раздадени впоследствие на играта и ще бъдат видими за всички играчи.

Залагане

Първи кръг

Непосредствено след раздаването започва залагането, като пръв е играчът след големият блинд. Всеки играч има три възможности:

Плащане (Call)  – залагане или плащане на сума равна на големия блинд

Вдигане ( Rise ) – плащане на големия блинд и залагане на допълнително кредити. Тук има една подробност в зависимост от вида на масата т.е дали е със лимит (Limit table), без лимит ( No limit table) или със лимит на досегашните залози (Pot limit table) може да имате ограничения на залога. Маса със лимит – нямате възможност да залагате по голям брой кредити от определения максимален залог. Маса без лимит нямате ограничения във залога. Маса със лимит на досегашните залози – нямате възможност  да залагате повече от досега събраната сума на масата (Pot).

Отказване (Fold) – отказвате се от картите си като не залагате и не губите нищо.

Втори кръг

След края на първият кръг дилърът раздава три карти обърнати с лицето нагоре ( видими за всички играчи ) по средата на масата. Това се нарича Флоп – (  Flop ). Следва втори кръг на залагането като вариантите са същите като в първи кръг – Call, Rise или Fold.

Трети кръг

При прключване на залагнето дилърът раздава четвърта карта със лицето на горе поставяики я да другите открити карти. Показването на четвъртата карта се нарича Търн ( Turn ). Следва трети кръг на залагането като вариантите са същите като в първи и втори кръг – Call, Rise или Fold.

Четвърти кръг

Идентично като предния кръг следва показване на пета карта която се поставя до останалите четири и след това се правят последните залози. Обръщането на последната карта се нарича Ривър ( River). След края на залозите играчът на когото са платили е длъжен да покаже какви карти държи и каква комбинация е направил и се определя кои печели ръката. Ако комбинациите на двама или повече от играчите са абсолютно идентични Пот-а се дели между броя на играчите.

omaha покер

Омаха покер/ Omaha poker / – Омаха покера е един вид разновидност на Тексас холдем покера. Играта започва и протича по абсолютно по същият ред както и при Тексас холдем покера. Разликата се състои в това че при раздаването всеки играч получава по четири карти (за Тексас холдем покера са две) и е длъжен да използва две от картите които има и три от тези които са на масата за да състави възможно най добрата комбинация за да спечели ръката. Начинът на залагане и термините които се използват са идентични на тези в Тексас холдем покера и са описани по горе.

-

покер 7 card stud Стъд покер – 7 карти /7 Card Stud Poker/ – Стъд покера със седем карти е един от най – разпространените  стъд покери. Основните разлики при стъд покера със седем карти са че преди започване на играта има задължителен залог или един вид вход на масата. Този залог се нарича Анте (Ante) и по принцип е около 20% от минималният залог на масата т.е ако играете на маса със определен залог 5/10  лева/евро задължителният залог анте ще е 1 лев/евро.

Раздаване – раздаването става по часовниковата стрелка като се раздават по една карта. Всеки играч получава по 2 карти които само той вижда и по една обърната с лицето нагоре. Този, който има най – слаба карта залага 50% от минималният залог или 2,50 лева/евро. Ако на масата има двама или повече играчи със еднакво слаби карти то залога прави този който е най – близо до Дилърът по часовниковата стрелка. Термините по време на игра са същите както на Тексас холдем покера или – Call-плащане, Rise – залагане или повишаване на направените досега залози и  Fold – отказване. При Стъд покера със седем карти има пет кръга на залагане като първите два се залага минималният залог на масата ( 5  лева/евро ), а в останалите три максималният залог на масата(10 лева/евро). Интерестното при кръговете на залагане е, че играчите нямат право да повишават залога – Rise – повече от три пъти на всеки кръг на залагане.

Първи кръг – на всеки играч се раздават по две карти които само той вижда и една видима за всички. Започва залагането като залозите са равни на минималният залог определен за масата.

Втори кръг – на всеки играч се раздава по една карта видима за всички и така всеки от играчите има по две карти обърнати с лицето нагоре (видими за всички играчи на масата).и по две карти видими само за играча на когото са раздадени. Започва залагането като залозите са равни на минималният залог определен за масата. Първи залага играчът с най – силни две карти, а при наличие на двама играчи със такива карти този който е най – близо до дилърът по часовниковата стрелка.

Трети и четвърти кръг – тези два кръга са абсолютно идентични. Във всеки от кръговете се раздава по една карта видима за всички играчи (обърната с лицето нагоре). След раздаването следва ново залагане като разликата е, че вече е необходимо залозите да са равни на максималният залог определен за масата.

Пети кръг – на всеки от игарчите се раздава последна карата видима само за играча на когото е раздадена, след това следва нов кръг на залагане със залози равни на максималният залог определен за масата. след приключване на залозите се показват картите като целта на всеки играч е да състави най – добра комбинация от пет карти избирайки от вече седемте които са му раздадени.

Стъд покера със седем карти се играе на маси със 2 до 8 места. Понякога до последния пети кръг на раздаването участват всички осем играча. В тази ситуация няма достатъчно карти за всички играчи и вместо да се раздава на всеки играч по една карта със лицето надолу се раздава една карта видима за всички която се поставя на масата. Тази карта може да се използва от всички играчи за да съставят най – добрата ръка от пет карти използвайки своите шест карти и тази която е сложена на масата последно.

покер 5 carti /stud/ Стъд покер – 5 карти /5 Card Stud Poker/ – това както се досещате е разновидност на Стъд покера със седем карти. Играта започва абсолютно по същият начин както и при Стъд покер със седем карти или със залагането на задължителни залози Анте (Ante).  След поставянето на Анте от всички играчи дилърът раздава по една карта видима само за състезателя на когото е раздадена и по една карта видима за всички играчи.  Следва залагане което е на същият принцип както при Стъд покера със седем карти ( в повечето зали играчите имат право да заложат и до три пъти да увеличат залога Rise), като залозите са определени и са равни на малкия залог определен за масата т.е при Stakes – 5/10 лева/евро първото залагане е със определен залог 5 лева/евро. След това играта протича в още три кръга, като във всеки кръг дилърът раздава по 1 карта видима за всички играчи и след това следва залагане. Във първи и втори кръг залога трябва да е равен на минималните залози за масата а във трети и четвърти кръг на максималния залог за масата.